Wyzwanie Wielkopostne 2018

Drukuj
Opublikowano Elżbieta Klejbuk

Wzorem poprzednich lat, po raz kolejny Bractwo Młodzieży Prawosławnej zaprosiło młodzież i nie tylko do udziału w "Wyzwaniu Wielkopostnym". Jest to akcja internetowa mająca na celu propagowanie wśród młodzieży nawyku czytania Pisma Świętego. Okres Wielkiego Postu jest na to najlepszym czasem. W poprzednich latach wspólnie czytaliśmy Ewangelie. W tym roku podjęliśmy się przeczytania Księgi Izajasza, wchodzącej w skład ksiąg Starego Testamentu.

 

Każdy z dni powszednich Wielkiego Postu ma przypisane odpowiednie fragmenty Pisma Świętego Starego Testamentu. Jeden z fragmentów na każdy dzień pochodzi z Księgi Izajasza. Podczas trwania Wyzwania Wielkopostnego udostępniamy codziennie po jednym fragmencie, przypisanym do danego dnia. Każdy z uczestników czyta dany fragment i w komentarzu pod spodem wpisuje cytat, który najbardziej go zainteresował, zadziwił, okazał się być bliski jego sercu. Wyjaśnienie zostawiamy dla siebie, dzielimy się tylko cytatem. Dla chętnych udostępniamy także informację, jakie pozostałe cytaty są przypisane do danego dnia, aby ci, którzy pragnął nieco więcej kontaktu z Pismem, mogli zaspokoić tę potrzebę.

Soboty i niedziele Wielkiego Postu są dniami szczególnymi i nie posiadają przypisanych fragmentów ze Starego Testamentu, dlatego też w te dni udostępniane będą fragmenty Ewangelii.

Wyzwanie to od początku istnienia cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród młodzieży, jak i osób dorosłych. Użytkownicy Facebooka chętnie biorą w nim udział, a nas, jako organizatorów bardzo to cieszy, ponieważ tego typu akcje pomagają wielu osobom choć na chwilę zatrzymać się w biegu dnia codziennego i obcować z Bogiem poprzez czytanie Biblii.

Mamy nadzieję, że również w tym roku uczestnikom wyzwania nie zabraknie zapału i będą nam towarzyszyć do końca Wielkiego Postu, łącząc się w lekturze Pisma Świętego i poświęcają czas Bogu.

 

LINK DO WIELKOPOSTNEGO WYZWANIA:
https://www.facebook.com/events/763728740503660/

FreshJoomlaTemplates.com

Copyright © 2012-2013 Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Wszelkie prawa zastrzeżone.